Občianske združenie New Faces / Nové tváre

Kvapka krvi

Kvapka Krvi

Kvapka Krvi

Dopravné nehody, vážne úrazy, kruté ľudské tragédie poškodzujúce zdravie človeka, náročné operácie. Udalosti, ktoré každodenne zasahujú do našich životov a vyžadujú si pomoc transfúznych staníc. Nie nadarmo sa hovorí, že krv je najdôležitejšia životná tekutina. Práve v spomínaných okamihoch je…